23/2/12

Άλλος για το Συμβούλιο...

Τη φετινή χρονιά το Στ2 τμήμα του Σχολείου μας συμμετέχει στο Συμβούλιο των Παίδων της Πάτρας. Το τμήμα, αλλά και όλο το Σχολείο εκπροσωπείται από τέσσερις μαθητές που εκλέχτηκαν από τους συμμαθητές τους. Όλοι οι μαθητές του τμήματος συμμετέχουν στο Συμβούλιο, με διαφορετικούς ρόλους. Υπάρχει η ομάδα Έρευνας, η ομάδα που έφτιαξε μια ζωγραφιά για το σχολείο, η ομάδα που έφτιαξε μια ακροστιχίδα Για να φτιάξουμε την ακροστιχίδα 'Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Πάτρας' υπήρξε ένας καταιγισμός από λέξεις που οι μαθητές θεώρησαν ότι έχουν άμεση σχέση με το θεσμό. Οι λέξεις γράφτηκαν στον πίνακα και
στη συνέχεια η υπεύθυνη ομάδα έφτιαξε την ακροστιχίδα. Πριν χωριστούμε σε ομάδες και για να μπορέσουμε να βρούμε πιο εύκολα το δυνατό σημείο του καθενός από του μαθητές, φτιάξαμε το δέντρο της τάξης. Αρχικά χωριστήκαμε σε τυχαίες ομάδες των τεσσάρων και παίξαμε διάφορα 'αναγνωριστικά' παιχνίδια για να μάθουμε ακόμα περισσότερο ο ένας τον άλλο. Επίσης μιλήσαμε για τις ομοιότητες αλλά και για το πόσο ξεχωριστός και διαφορετικός μπορεί να είναι ο καθένας μας.
Στη συνέχεια φτιάξαμε το δέντρο μας. Οι ρίζες του είναι τα ονόματα των μαθητών του τμήματος, ο κορμός του οι αξίες, που οι ομάδες που φτιάξαμε πιστεύουν ότι χρειάζονται για να δουλέψει σωστά το Συμβούλιο των Παίδων, και τα φύλλα του, οι ξεχωριστές ικανότητες που ο κάθε μαθητής έχει να προσφέρει στο Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου